PatalastasNovena Schedule
Pista ng Bayan Alay kay Santa Marta
February 5-13, 2016

Misa ng ating Mahal na Obispo Mylo Hubert C. Vergara D.D.
Ikasiyam na Araw ng Nobenaryo
6:00PM

No comments:

Post a Comment