Friday, December 25, 2015

PATALASTAS 12/25/15

At ang Verbo ay nagkatawang-tao, at nakipamuhay sa atin

No comments:

Post a Comment