Friday, December 11, 2015

PATALASTAS 12/11/15

Tayo ay magbalik loob sa Ama sa Taon ng Habag na magsisimula sa pagbubukas ng Pintuan ng Awa at magtatapos sa pagsasara nito sa susunod na taon sa Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari
Plenary Indulgence
On the entire Jubilee Year of Mercy, the faithful may gain a Plenary Indulgence by receiving the Sacrament of Confession, by attending the Sacrament of the Eucharist, praying the Apostles Creed and the Our Father, and offering a prayer for the intention of the Holy Father

No comments:

Post a Comment