Saturday, July 18, 2015

PATALASTAS 07/18/15

Ika-19 ng Hulyo, taong 2015
Ang Pagluluklok ng Matandang Santa Marta sa altar ng Dambana


Bukas ating saksihan ang makasaysayang pagluluklok ng Matandang Santa Marta sa altar ng Dambana
4:30 ng hapon- Prusisyon
6:00 ng gabi- Misa at pagluluklok sa imahen
Isa itong magandang panimula sa siyam na araw ng nobenaryo alay kay Santa Marta

VIVA SANTA MARTA!

No comments:

Post a Comment