Thursday, March 26, 2015

PATALASTAS 03/26/15

Palatuntunan sa Mahal na Araw 2015
"Pag-ibig sa atin ng Diyos na sukdulan, Sa Krus ni Kristo Pinatunayan"Hanay ng Prusisyon sa Libing ng Panginoon
Ang lahat po ay pinakikiusapan na umilaw at pumila sa gilid ng mga santo at hindi sa likod nitoPara sa impormasyon at updates, bisitahin ang official FB page
Dambana ni Sta. Marta, Parokya ng San Roque, Pateros
facebook.com/StaMartaYSanRoque