Wednesday, December 31, 2014

PATALASTAS 12/31/14

MARIA, INA NG DIYOS
Ika-1 ng Enero, taong 2015


Unang misa ng taon, 6:15 ng umaga sa ating simbahan
(Walang 5:00am mass)
Regular Sunday Mass Schedule

No comments:

Post a Comment