Friday, February 12, 2016

PATALASTAS 02/12/16

PAUNAWA
Ang PRUSISYON ay isang panlabas na pagpapakita ng ating debosyon; gawaing nahahalintulad sa ating paglalakbay patungong langit. Kaya nga kami ay nakikiusap sa inyo sa prusisyon ng ating Patronang Sta. Marta, ang ating modelo at tagapamagitan, sa darating na kapistahan ngayong Pebrero, ay inaasahan naming ito'y magiging maayos, may paggalang, nagpapakita ng kabanalan at ugaling naaayon sa ating binibigyang parangal- si STA. MARTA


Sa araw pong ito hinihiling naming sa kinauukulang ang mga sumusunod:
-GAWIN ANG PASUBO PAGKARAAN NG IMAHEN NI STA. MARTA SA INYONG TAHANAN
-SA MGA SUMASAMA SA PRUSISYON: IWASAN ANG PAGGAMIT NG PAYONG, BAYONG O MGA KAHON SA PAGSAMBOT NG MGA PASUBO
-IGALANG ANG PRUSISYON SA MAAYOS NA PAGSAYAW NG PANDANGGO AT IWASAN ANG PAG-INOM NG MGA NAKALALASING NA INUMIN KUNG SASAMA O HABANG SUMASAMA SA PRUSISYON


PANALANGIN
O Diyos na aming kagalingan at kabuhayan, dinggin Mo po kami, nang kung ang kapistahan ng maluwalhating Birhen Santa Marta ay makapuspos sa amin ng banal na kaligayahan ay gayon din naman ipagkamit namin alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Siya nawa


Monday, February 1, 2016

PATALASTAS 02/01/16

Novena Schedule
Pista ng Bayan Alay kay Santa Marta
February 5-13, 2016

Misa ng ating Mahal na Obispo Mylo Hubert C. Vergara D.D.
Ikasiyam na Araw ng Nobenaryo
6:00PM

Wednesday, January 27, 2016

Thursday, December 31, 2015

HIGHLIGHTS 2015

MGA DETALYE

2015 HIGHLIGHTS
Totus Tuus Tour II
By the Vice Postulator of the Cause for Canonization of Blessed Ivan Merz headed by Bro. Dave Dela Cruz, Bro. Herold Manalo and Bro. Kyle Vasallo of San Roque Parish

Despedida Party of Fr. Anwar Adona
Gift of the parishioners of San Roque Parish

Visit of the IPVS (International Pilgrim Virgin Statue) of Our Lady of Fatima
By Rev. Fr. Melvin Castro, Executive Secretary of the Episcopal Comission on Family and Life CBCP

Tridentine Mass 
Mass presided by Rev. Fr. Mark Sese

Flores de Maria
Image crowned by Hon. Mayor Joey Medina

Signing of the Entrustment Paper for the Matandang Santa Marta
and
Enthronement of the Matandang Santa Marta
By the Cofradia de Santa Marta
Dr. Luis Dayco
Mr. Ramon Dayco
Mrs. Arlene Pedracio
Mrs. Leonila Reyes
Mrs. Ester Sta. Ana
Mrs. Vicky Reyes
Mr. Ernesto Cortez

Opening of the Bicentennial Exhibit
Mass presided by His Excellency, Archbishop Pedro Dean D.D.
Choir by Himig Kabataan headed by Mr. Arthur Tuprio of Pateros Catholic School

Gabi ng Parangal
By the Hermandad de San Roque de Pateros
Dra. Joyce Flores-Medina
Mrs. Arlene Dela Cruz
Mrs. Leonila Reyes
Mrs. Victoria Reyes
Mr. Jonil Capili
Mrs. Ester Sta Ana
Mrs. Rosie David
Mrs. Nelia Flores

Musical Extravaganza
By the all ministries of the parish

Unveiling of the Historical Marker
Presided by Hon. Ludovico Badoy, Executive Director of the National Historical Commission Philippines

Solemn Concelebrated Mass
Mass presided by His Excellency, Archbishop Socrates Villegas D.D.
and
Unveiling of the Bicentennial Mural
Painted and donated by Mr. Benedict Quiogue and Professor Lawrence Castillo of Poderes de Santa Marta de Pateros

Despedida Party of Fr. Roy Rosales
Gift of the parishioners of San Roque Parish

Installation of Fr. Jorge Jesus Bellosillo
Mass presided by His Excellency, Bishop Mylo Vergara D.D.

Visit of Santo NiƱo de Cebu
By Bro. Carlo OSA of Laguna

Opening of the Holy Door of Mercy
Mass presided by Rev. Fr. Jorge Jesus Bellosillo
All of these are impossible without the support of our previous rector and parish priest, Rev. Fr. Roy Rosales and our current rector and parish priest, Rev. Fr. Jorge Jesus Bellosillo
All updates of the official Facebook page (facebook.com/StaMartaYSanRoque) and website (StaMartaYSanRoque.blogspot.com) are maintained by the official bicentennial photographer Bro. Kyle Vasallo and president of the Ministry of Altar Servers Bro. Herold Manalo of San Roque Parish Media and Public Affairs Ministry

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT AND A BLESSED NEW YEAR TO ALL!!!